Skrifteffekter

Specify the font effects that you want to use.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Tegn → Skrifteffekter

Velg Format → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen til en oppføring og velg fanen Rediger/Ny → Skrifteffekter


Endringene blir brukt på det valgte området, på hele ordet som markøren står i eller til ny tekst som du skriver inn.

Skriftfarge

Velg farge på den markerte teksten. Hvis du velger Automatisk blir tekstfargen svart på lyse bakgrunner og hvit på mørke.

Advarselsikon

The text color is ignored on screen, if the Use automatic font color for screen display check box is selected in - LibreOffice - Accessibility.


Relieff

Velg en relieff-effekt som du vi legge til teksten. «Uthevet» får tegnene til å se ut som om de er presset opp av papiret. Velger du «Utskåret», vil det se ut som om tegnene er presset ned i papiret.

Omriss

Displays the outline of the selected characters. This effect does not work with every font.

Skygge

Adds a shadow that casts below and to the right of the selected characters.

Overstreking

Select the overlining style that you want to apply. To apply the overlining to words only, select the Individual Words box.

Farge på overstrekinga

Velg hvilken farge som skal brukes på linjene i skraveringa.

Gjennomstreking

Select a strikethrough style for the selected text.

Merknadsikon

If you save your document in Microsoft Word format, all of the strikethrough styles are converted to the single line style.


Understreking

Select the underlining style that you want to apply. To apply the underlining to words only, select the Individual Words box.

Merknadsikon

Hvis du bruker understreking på en tekst i hevet skrift, vil understrekinga flyttes opp til den hevede skrifta. Hvis den hevede skrifta er en del av et ord i normal tekst, vil ikke understrekinga bli hevet.


Knapper på formatlinja:

Ikon

Understreking

Farge på overstrekinga

Velg hvilken farge som skal brukes på linjene i skraveringa.

Enkeltord

Applies the selected effect only to words and ignores spaces.

Støtte for asiatiske språk

Disse kommandoene kan du kun bruke etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillinger → Språk.

Trykkmerke

Select a character to display over or below the entire length of the selected text.

Posisjon

Specify where to display the emphasis marks.

Forhåndsvis felt

Forhåndsvis utvalget.