Angi hvilket format og hvilken skrift du vil bruke.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Tegn → Skrift

Velg Format → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen til en oppføring og velg fanen Rediger/Ny → Skrifteffekter

Åpne sprettoppmenyen til en radoverskrift i en databasetabell og velg fanen Tabellegenskaper → Skrift

Velg fanen Format → Tittel → Tegn (i diagrammer)

Velg fanen Format → Forklaring → Tegn (i diagrammer)

Velg fanen Format → Akse → Tegn (i diagrammer)


Endringene blir brukt på det valgte området, på hele ordet som markøren står i eller til ny tekst som du skriver inn.

Avhengig av dine språkinnstillinger kan du endre formateringa for følgende skrifter:

Merknadsikon

To enable support for complex text layout and Asian character sets, choose - Language Settings - Languages, and then select the Enabled box in the corresponding area.


Font dialog

Skrift

Enter the name of an installed font that you want to use, or select a font from the list.

Du kan se navnet på skriftene formatert i skriften, drsom du velger Forhåndsvising i skriftlister i Verktøy → Alternativer→ LibreOffice → Vis.

Knapper pĂĄ formatlinja:

Ikon

Skriftnavn

Skriftsnitt

Velg formateringen du vil bruke.

Knapper pĂĄ formatlinja:

Ikon

Halvfet

Ikon

Kursiv

Størrelse

Enter or select the font size that you want to apply. For scalable fonts, you can also enter decimal values.

Hvis du oppretter en stil som er basert pĂĄ en annen stil, kan du skrive inn en prosentverdi eller en punktverdi (for eksempel, -2pt eller +5pt).

Knapper pĂĄ formatlinja:

SprĂĄk

Velg hvilket sprĂĄk stavekontrollen skal bruke. Tilgjengelige sprĂĄkmoduler har en hake foran seg i lista.

If the language list consists of an editable combo box, you can enter a valid BCP 47 language tag if the language you want to assign is not available from the selectable list.

For language tag details please see the For users section on the langtag.net web site.

Advarselsikon

The spellcheck for the selected language only functions when you have installed the corresponding language module. Det står et kryss foran oppføringa til et språk hvis stavekontroll er slått på for dette språket.


ForhĂĄndsvis felt

ForhĂĄndsvis utvalget.