Tegn

Endre skrifta og skriftformateringa til tegnene.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Tegn

Med skrivemerket i et objekt, trykker du på følgende knapp på verktøylinja Tekstformatering:

Ikon

Tegn


Skrift

Angi hvilket format og hvilken skrift du vil bruke.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.