Clear Direct Formatting

Removes direct formatting and formatting by character styles from the selection.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Fjern direkte formatering