Formel

Inserts a formula into the current document.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Objekt → Formel

Åpne verktøylinja Sett inn, og trykk

Ikon

Formel