Objekt

Inserts an embedded object into your document, including formulas, 3D models, charts and OLE objects.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Objekt


Formel

Inserts a formula into the current document.

OLE-objekt

Setter inn et OLE-objekt i dokumentet. OLE-objektet blir satt inn som en lenke eller et innebygd objekt.