Spesialtegn

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Spesialtegn

På standardverktøylinja eller på verktøylinja sett inn trykk på

Ikon

Spesialtegn


Når du klikker på et tegn i dialogvinduet Spesialtegn, vises en forhåndsvisning av tegnet og den tilhørende tallkoden for tegnet.

Skrift

Select a font to display the special characters that are associated with it.

Underkategori

Velg en Unicode-kategori for skrifta. Spesialtegnene for den valgte Unicode-kategorien blir vist i tegntabellen.

Tegntabell

Click the special character(s) that you want to insert, and then click Insert.

Tegn

Displays the special characters to be inserted. Edit this field if you want to change the current selection of characters.