Skalering og visning

Reduser eller forstÞrr visninga av dokumenter i LibreOffice. NÄvÊrende skaleringsfaktor vises som en prosentverdi pÄ statuslinja.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Velg Vis → Skalering

Dobbeltklikk eller hÞyreklikk i feltet pÄ statuslinja


Merknadsikon

Skalering blir hÄndtert ulikt under Unix, Linux og Windows. For eksempel vil et dokument som er lagret med skaleringsfaktoren «100 %» i Windows, bli vist stÞrre under Unix og Linux. For Ä endre skaleringsfaktoren kan du dobbeltklikke eller hÞyreklikke prosentverdien pÄ Statuslinja, og deretter velge skaleringsfaktoren du vil bruke.


Skalering

Angi skaleringsfaktor for det gjeldende dokumentet og alle dokumenter av samme type som du senere mÄtte Äpne.

Best mulig

Hele siden

Tilpass bredde

Displays the complete width of the document page. The top and bottom edges of the page may not be visible.

100 %

Displays the document at its actual size.

Variabel

Enter the zoom factor at which you want to display the document. Enter a percentage in the box.

Visning

Du kan velge hvordan tekstdokumenter vises. Reduser skaleringen for Ä se virkningen nÄr forskjellige innstillinger for visning brukes.

Automatisk

NÄr du velger «Automatisk», vises flere sider ved siden av hverandre, med sÄ mange sider som skaleringen tillater.

Enkeltsider

NÄr du velger «Enkeltsider», vises den neste siden under den forrige, men aldri side om side.

Kolonner

NÄr du velger «Kolonner», vises sidene ved siden av hverandre i et angitt antall kolonnner. Du kan velge hvor mange kolonner du vil bruke.

Bokmodus

NÄr du velger «Bokmodus», vises to sider ved siden av hverandre, pÄ samme mÄte som i en Äpen bok. Den fÞrste siden vises til hÞyre, med et oddetall som sidenummer.