Manage changes

Accept or reject recorded changes.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger →Spor Endringer → Godta eller avvis


Liste

Godta eller avvis enkeltendringer.

Filter

Angi kriteriene for filtrering av lista med endringer under fanen Liste.