Merknad

Enter a comment for the recorded change.

For å bruke denne funksjonen …

Vel Rediger → Spor Endringer → Kommenter Endringen

Velg fanen Rediger → Endringer → Godta eller avvis → Liste. Trykk på en oppføring i lista og åpne sprettoppmenyen. Velg Rediger merknad.


Merknadsikon

You can attach a comment when , or in the Manage Changes dialog.