Record Changes

Tracks each change that is made in the current document by author and date.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger → Spor Endringer → Start opptak


Følgende endringer blir sporet når kommandoen «Start opptak» under «Rediger – Endringer» er valgt: