Endringer

Tilgjengelige kommandoer for sporing av endringer i dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger → Endringer


Record Changes

Tracks each change that is made in the current document by author and date.

Beskytt endringer

Hindrer at en bruker slår av funksjonen for opptak av endringer, eller fra å godta eller avvise endringer uten å oppgi et passord.

Vis

Shows or hides recorded changes.

Manage

Accept or reject recorded changes.

Comment

Enter a comment for the recorded change.