Åpne

Åpner det valgte OLE-objektet programmet som objektet var laget i.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger → Objekt → Åpne


Denne menykommandoen blir satt inn i undermenyen Rediger – Objekter av programmet som opprettet det lenkede objektet. Avhengig av hvilket program det er snakk om vil «Åpne»-kommandoen for OLE-objekter ha ulike navn.

Etter du har gjort dine endringer kan du lukke kildefila for OLE-objektet. OLE-objektet vil deretter bli oppdatert i dokumentet der det er limt inn.