Rediger

Rediger et valgt objekt som du har satt inn i fila med kommandoen Sett inn → Objekt.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger → Objekt → Rediger. Finnes også i sprettoppmenyen til det valgte objektet.