Rediger lenker

Lets you edit the properties of each link in the current document, including the path to the source file. This command is not available if the current document does not contain links to other files.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger → Lenker


Merknadsikon

Når du åpner en fil som inneholder lenker, blir du spurt om lenkene skal oppdateres. Oppdateringa kan ta flere minutter avhengig av hvor de lenkede filene er lagret.


Merknadsikon

Hvis du åpner en fil som inneholder DDE-lenker, blir du spurt om lenkene skal oppdateres. Ikke godta oppdateringa hvis du ikke vil åpne en kobling til DDE-tjeneren.


Dobbeltklikk på en lenke i lista for å åpne et dialogvindu der du kan velge et annet objekt for lenka.

Kildefil

Lister stien til kildefila.

Element

Viser hvilket program (hvis kjent) som sist lagret kildefila.

Type

Viser filtypen, som for eksempel bilder, for kildefila.

Status

Viser mer informasjon om kildefila.

Automatisk

Oppdaterer automatisk innholdet i lenka når du åpner fila. Endringer som er gjort i kildefila blir da vist i fila som inneholder lenka. Lenkede bildefiler kan bare oppdateres manuelt. Dette er ikke tilgjengelig for en lenket bildefil.

Valget Automatisk er bare tilgjengelig for DDE-lenker. Du kan sette inn en DDE-lenke ved å kopiere innholdet fra en fil og lime det inn ved å velge Rediger → Lim inn utvalg, og deretter krysse av for Lenke. Siden DDE er et system for tekstbasert lenking, vil bare antallet desimaler som blir vist i kildecellen, bli kopiert til målcellen.

Manuell

Kun oppdater lenka når du trykker på Oppdater.

Oppdater

Oppdaterer lenka slik at den sist lagrede versjonen av fila, som det blir lenket til, vises i dokumentet.

Endre

Endre kildefila for den valgte lenka.

Bryt lenke

Bryt lenka mellom kildefila og dokumentet du jobber med. Det sist oppdaterte innholdet av kildefila blir tatt vare på i det gjeldende dokumentet.