Søk og erstatt

Finds or replaces text or formats in the current document.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger → Søk og erstatt

+ Z

På verktøylinja «Standard», trykk

>Ikon

Søk og erstatt


Find

Enter the text that you want to find, or select a previous search from the list.

Search options are listed under the Find box and in the Other options area of the dialog.

Match case

Distinguishes between uppercase and lowercase characters.

Searches for whole words or cells that are identical to the search text.

Replace

Skriv inn en erstatningstekst i kombinasjonsboksen, eller velg et tidligere søk fra lista.

Replacement options are listed under the Find box and in the Other options area of the dialog.

Find Previous

Finds and selects the previous occurrence of the text or format that you are searching for in the document.

Find Next

Finds and selects the next occurrence of the text or format that you are searching for in the document.

Erstatt

Erstatt den valgte teksten eller formatet du søkte etter, og søk etter neste.

Erstatt alle

Replaces all of the occurrences of the text or format that you want to replace.

Other options

Shows more or fewer search options. Click this label again to hide the extended search options.

Current selection only

Searches only the selected text or cells.

Replace backwards

Search starts at the current cursor position and goes backwards to the beginning of the file.

Likhetssøk

Find terms that are similar to the Find text. Select this checkbox, and then click the Similarities button to define the similarity options.

Match character width (only if Asian languages are enabled)

Skill mellom tegn med hel og halv bredde.

Sounds like (Japanese) (only if Asian languages are enabled)

Lar deg angi søkeinnstillingene for liknende skriftsystem på japansk. Kryss av i denne boksen og trykk på knappen for å angi søkeinnstillingene.

Søkeinnstillinger for japansk

Lukk

Lukk dialogvinduet og lagre alle endringene.

Tipsikon

After you close the Find & Replace dialog, you can still search using the last search criteria that you entered, by pressing Shift++F.