Merk alt

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger → Merk alt

+ A

Ikon

Merk alt