Kopier

Kopier den valgte teksten/visninga til utklippstavla.

Merknadsikon

Hver gang du kopierer, blir innholdet i utklippstavla overskrevet.


For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger → Kopier

+ C

På verktøylinja Standard, trykk

Ikon

Kopier