Versjoner

Lagre og organiser flere versjoner av dokumentet i samme fil. Du kan også åpne, slette og sammenligne tidligere versjoner.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Versjoner


Advarselsikon

Hvis du lagrer en kopi av en fil ved å velge Fil – Lagre som, vil ikke eventuell versjonsinformasjon bli lagret med fila.


Nye versjoner

Angi innstillingene for lagring av en ny versjon av dokumentet.

Lagre ny versjon

Lagre det gjeldende dokumentet som en ny versjon. Du kan også skrive inn merknader i dialogvinduet Sett inn versjonsmerknad før du lagrer den nye versjonen.

Sett inn versjonskommentar

Skriv inn en merknad her når du lagrer en ny versjon. Hvis du trykket Vis for å åpne dette dialogvinduet kan du ikke endre merknaden.

Lagre alltid versjon ved lukking

Hvis du har gjort endringer i dokumentet, lagrer LibreOffice automatisk en ny versjon når du lukker dokumentet.

If you save the document manually, do not change the document after saving, and then close, no new version will be created.

Eksisterende versjoner

List opp de eksisterende versjonene av dokumentet, dato og tidspunkt for når det ble laget, forfatter og tilhørende kommenterer.

Lukk

Lukk dialogvinduet og lagre alle endringene.

Åpne

Åpne den valgte versjonen i et nytt skrivebeskyttet vindu.

Vis

Vis hele merknaden til den valgte versjonen.

Slett

Slett den valgte versjonen.

Sammenligne

Compare the changes that were made in each version. If you want, you can Manage Changes.