Send

Send en kopi av dokumentet til andre programmer.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Send


E-mail Document

Opens a new window in your default e-mail program with the current document as an attachment. The current file format is used.

Som PDF-fil i e-post

Åpner vinduet Lagre som PDF, eksporterer det gjeldende dokumentet i portabelt dokumentformat (PDF) og åpner et vindu for å sende e-post med PDF-fila som et vedlegg.