Address Book Assignment

Rediger datakilden og tildelinga av felter i adresseboka.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Tools - Address Book Source


Adressebokkilde

Angi datakilden og datatabellen for din adressebok.

Datakilde

Select the data source for your address book.

Tabell

Select the data table for your address book.

Sett opp

Add a new data source to the Address Book Source list.

Felttildeling

Angi felttildelingene for din adressebok.

(Feltnavn)

Select the field in the data table that corresponds to the address book entry.