Generelt

Inneholder generell informasjon om dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Egenskaper


Fil

Viser filnavnet.

Type:

Viser filtypen for det gjeldende dokumentet.

Plassering:

Viser stien og navnet på mappa hvor fila er lagret.

Størrelse:

Viser størrelsen av det gjeldende dokumentet i antall byte.

Opprettet:

Viser dato, klokkeslett og forfatter da fila ble lagret første gang.

Endret:

Viser dato, klokkeslett og forfatter da fila sist ble lagret i et LibreOffice-filformat.

Template:

Displays the template that was used to create the file.

Digitalt signert:

Viser dato og klokkeslett for da fila sist ble digitalt signert samt navnet på personen som signerte dokumentet.

Digital signatur

Opens the Digital Signatures dialog where you can manage digital signatures for the current document.

Sist skrevet ut:

Viser dato, klokkeslett og brukernavn da fila sist ble skrevet ut.

Total editing time:

Displays the amount of time that the file has been open for editing since the file was created. The editing time is updated when you save the file.

Revisjonsnummer:

Viser hvor mange ganger fila er blitt lagret.

Bruk brukerdata

Lagrer fullt navn på brukeren sammen med filen. Du kan endra navnet ved å velge → LibreOffice → Brukerinformasjon.

Reset Properties

Tilbakestiller endringstidspunktet til null, opprettelsestidspunktet til dagens dato og versjonsnummeret til «1». Endringsdataene og informasjon om utskrifter slettes også.