Beskrivelse

Inneholder beskrivelser av dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Egenskaper


Tittel

Skriv inn en tittel på dokumentet.

Emne

Skriv inn et emne for dokumentet. Du kan bruke emner til å gruppere dokumenter med lignende innhold.

Nøkkelord

Skriv inn ord du vil bruke som nøkkelord for innholdet i dokumentet. Nøkkelord må skilles med komma. Et nøkkelord kan inneholde blanke tegn og semikolon.

Merknader

Skriv inn merknader for å gjøre det enklere å identifisere dokumentet.