Eksporter

Lagre dokumentet med et annet navn og format der du velger.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Eksporter


De neste seksjonene skildrer dialogvinduet LibreOffice Eksporter. For å ta i bruk LibreOffice sine egne dialogvinduer for åpning og lagring, velg LibreOffice → Generelt og kryss av for Bruk dialogvinduene til LibreOffice under Dialogvinduet for åpning og lagring.

Ett nivå opp

Flytt en mappe opp i mappehierarkiet. Klikk og hold nede museknappen for å se de overordnede bibliotekene.

Ikon

Ett nivå opp

Opprett ny mappe

Oppretter en ny mappe.

Ikon

Lag ny mappe

Areal for steder

Viser «favorittsteder», det vil si snarveier til lokale eller eksterne plasseringer.

Visningsområde

Displays the files and folders in the folder that you are in.

Filnavn

Enter a file name or a path for the file. You can also enter a URL

Filtype

Select the file format for the document that you are saving. In the display area, only the documents with this file type are displayed. File types are described in Information on Import and Export Filters.

Eksporter

Saves the file.