Lagre som

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Lagre som


The following sections describe the LibreOffice Save as dialog. To activate the LibreOffice Open and Save dialog boxes, choose - LibreOffice- General, and then select the Use LibreOffice dialogs in the Open/Save dialogs area.

Merknadsikon

To save a document as a template, use the command File - Templates - Save As Template.


Koble til tjener

Åpner et dialogvindu der du kan sette opp koblingen til ulike tjenartyper, inkludert WebDAV, FTP, SSH, Windows Share og CMIS.

Ett nivå opp

Flytt en mappe opp i mappehierarkiet. Klikk og hold nede museknappen for å se de overordnede bibliotekene.

Ikon

Ett nivå opp

Opprett ny mappe|

Oppretter en ny mappe.

Ikon

Lag ny mappe

Areal for steder

Viser «favorittsteder», det vil si snarveier til lokale eller eksterne plasseringer.

Visningsområde

Displays the files and folders in the folder that you are in.

Filnavn

Enter a file name or a path for the file. You can also enter a URL

Filtype

Select the file format for the document that you are saving. In the display area, only the documents with this file type are displayed. File types are described in Information on Import and Export Filters.

D'oh! You found a bug (text/shared/01/ref_pdf_export.xhp#ref_pdf_export not found).

XML-filformat

Advarselsikon

Lagre alltid dokumentet i en LibreOffice-filtype før du lagrer den som en ekstern filtype. Når du eksporterer til en ekstern filtype kan noen formateringsegenskaper gå tapt.


Lagre

Saves the file.

Lagre med passord

Beskytt fila med et passord. Passordet må skrives inn hver gang en bruker skal åpne fila.

Merknadsikon

Kun dokumenter som bruker det LibreOffice XML-baserte formatet kan lagres med et passord.


Rediger filterinnstillinger

Lar deg angi innstillinger for lagring av regneark for noen typer datafiler.

Utvalg

Eksporter bare de valgte bildene i LibreOffice Draw og Impress til andre formater. Om det ikke er krysset av i denne boksen, blir hele dokumentet eksportert.

Merknadsikon

Eksporterer du til en dokumentfiltype vil hele dokumentet bli eksportert.