Medie

Velg størrelsen på visittkortet. Du kan velge mellom ulike forhåndsvalgte formater, eller angi et eget format på fanen Format.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Ny → Visittkort


Format

Velg et størrelsesformat for visittkortet.

Sammenhengende

Prints business cards on continuous paper.

Ark

Prints business cards on individual sheets.

Merke

Select the brand of paper that you want to use. Each brand has its own size formats.

Type

Select the size format that you want to use. The available formats depend on what you selected in the Brand list. If you want to use a custom size format, select [User], and then click the Format tab to define the format.

Info

The paper type and the dimensions of the business card are displayed at the bottom of the Format area.