Valg

Angi tilleggsinnstillinger for etikettene eller visittkortene, inkludert tekstsynkronisering og skriveroppsett.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Fil → Ny → Etiketter → Valg

Velg fanen Fil → Ny → Visittkort → Valg


Hele siden

Creates a full page of labels or business cards.

Enkeletikett

Prints a single label or business card on a page.

Kolonne

Skriv inn antall etiketter eller visittkort du vil ha per rad (i bredden) på hver side.

Rad

Skriv inn hvor mange rader med etiketter eller visittkort du vil ha på hver side.

Synkroniser innholdet

Allows you to edit a single label or business card and updates the contents of the remaining labels or business cards on the page when you click the Synchronize Labels button.

Synkroniser etiketter

The Synchronize labels button only appears in your document if you have selected the Synchronize contents on the Options tab when you created the labels or business cards.

Kopierer innholdet i etiketten eller visittkortet øverst til venstre over til de andre etikettene eller visittkortene på siden.

Skriver

Viser navnet på den valgte skriveren.

Oppsett

Åpner Skriveroppsett dialogen.