Etiketter

Lar deg lage etiketter. Etikettene blir laget i et tekstdokument. Du kan skrive ut etikettene på et forhåndsvalgt eller selvvalgt papirformat.

Du kan også skrive ut en enkeltetikett eller et helt ark med etiketter.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Ny → Etiketter


Etiketter

Angi etiketteksten og papirstørrelsen.

Format

Velg innstillingene for valg av papirformat.

Valg

Angi tilleggsinnstillinger for etikettene eller visittkortene, inkludert tekstsynkronisering og skriveroppsett.

Nytt dokument

Lager et nytt dokument du kan redigere.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.