XML-filformat

LibreOffice bruker filformatet OpenDocument som standard ved lasting og lagring.

Merknadsikon

The OpenDocument file format (ODF) is a standardized file format used by many software applications. You can find more information at the Wikipedia site: wikipedia.org/wiki/OpenDocument.


Navn på OpenDocument-filformater

LibreOffice bruker disse filformatene:

Dokumentformat

Filtype

ODF-tekst

*.odt

ODF-tekstmal

*.ott

ODF-hoveddokument

*.odm

HTML-dokument

*.html

HTML-dokumentmal

*.oth

ODF-regneark

*.ods

ODF-regnearkmal

*.ots

ODF-tegning

*.odg

ODF-tegningsmal

*.otg

ODF-presentasjon

*.odp

ODF-presentasjonsmal

*.otp

ODF-formeldokument

*.odf

ODF-database

*.odb

LibreOffice-utvidelse

*.oxt


Merknadsikon

HTML er ikke et OpenDocument-format.


ODF-diagram er navnet til filformatet som brukes til frittstående diagrammer. Dette formatet, som har filetternavnet *.odc, er ikke i bruk.

Utviklingen av OpenDocument-formatet

OpenDocument-formatet utvikles over tid.

ODF-versjon

Dato for standardgodkjenning av OASIS

Første støttede versjon av programvaren

ODF 1.0

2005-05-01

OpenOffice.org 1.1.5 eller StarOffice 7

ODF 1.1

2007-02-02

OpenOffice.org 2.2 eller StarOffice 8 Update 4

ODF 1.2

2011-09-30

OpenOffice.org 3, StarOffice 9, Oracle Open Office

ODF 1.2 (utvidet)

-

OpenOffice.org 3.2 eller StarOffice 9.2


I de gjeldende versjonene kan du velge å lagre dokument med ODF 1.2 (standard) eller ODF 1.0/1.1 (for bakoverkompatibilitet ). Velg Verktøy → Innstillinger → Last inn /lagre → Generelt og velg ODF-formatversjonen.

Hvis du vil utveksle dokumenter med noen som fremdeles bruker OpenOffice.org 1 eller StarOffice 7, kan du lagre dokumentet ved hjelp av filtret med det tilsvarende navnet i listeboksen Filtype.

Tipsikon

Dersom du vil bruke et annet filformat som standard, velger du Last inn / lagre → Generelt for å finne alternative filformat for hver LibreOffice-filtype.


XML-filstruktur

Dokumenter i OpenDocument-format blir lagret som komprimerte zip-arkiver som inneholder XML-filer. Dersom du vil se på disse XML-filene, kan du pakke ut OpenDocument-fila med et utpakkingsprogram. De følgende filene og mappene ligger inni OpenDocument-filer:

  1. Tekstinnholdet i dokumentet er lagret i content.xml.

    Som standard blir content.xml lagret utan formatering som for eksempel innrykk og linjeskift for å gjøre tiden det tar å lagre og åpne dokumentet hurtigst mulig. Du kan slå på bruk av innrykk og linjeskift fra Avanserte innstillinger der du angir /org.openoffice.Office.Common/Save/Document PrettyPrinting til SANN.

  2. Fila meta.xml inneholder metainformasjon om dokumentet, som du kan skrive inn under Fil – Egenskaper.

    Dersom du lagrer et dokument med passord, vil alle XML-filene foruten meta.xml bli krypterte.

  3. Fila settings.xml inneholder mer informasjon om innstillingene som gjelder for dokumentet.

  4. I styles.xml finner du stilene som er brukt på dokumentet. Disse stilene finner du i stilbehandleren.

  5. Fila meta-inf/manifest.xml beskriver strukturen til XML-fila.

Filpakkenformatet kan inneholde flere filer og mapper.

Definisjon av XML-formatene

Skjemaet for OpenDocument-formatene finner du på nettstedet www.oasis-open.org.