Om import- og eksportfilter

I LibreOffice kan du bÄde Äpne og lagre filer i de egne XML-formatene og i mange andre XML-formater.

Det kan vÊre tilfelle der selv mÄ velge filtypen i dialogen Opna. Dette kan for eksempel vÊre om du har en databasetabell pÄ tekstformat og vil Äpne denne som en databasetabell. Du mÄ da velge filtypen «Tekst, CSV» etter at du har markert fila.

Basic-makroer i MS Office-dokumenter

I → Last inn / Lagre → VBA-egenskaper kan du velge innstillinger for VBA-makroene som finnes i noen MS Office-dokument. VBA-makroer kan ikke kjĂžres i LibreOffice, men mĂ„ fĂžrst konverteres og tilpasses. Ofte vel du kun bruke LibreOffice til Ă„ endre inneholdet i Word-, Excel- eller PowerPoint-filer og sĂ„ lagre de igjen uten Ă„ endre makroene. Du kan velge hvordan LibreOffice skal hĂ„ndtere slike dokument: VBA-makroene kan lagres som kommentarar i en LibreOffice-makro, slik at de kan legges tilbake uendret nĂ„r dokumentet blir lagret i MS Office-format igjen. Du kan ogsĂ„ velge Ă„ fjerne MS Office-makroene helt nĂ„r filen blir Ă„pnet. Dette er en nyttig mĂ„te Ă„ beskytte seg seg mot virus i Microsoft Office-dokument.

Merknader om eksterne formater og filtyper

Selv om de ikke er installert, kan enkelte filter velges i dialogvinduene Åpne og Lagre. Dersom du velger et slikt filter, vil du fĂ„ melding om at du kan installere filteret dersom du trenger det.

Tipsikon

Med filteret Tekst, kodet kan du Äpne og lagre tekstdokumenter med andre tekstkodinger. Filteret Äpner et dialogvinduet der du kan velge tegnsett, standardskrift, sprÄk og avsnittsskift.


Importere og eksportere i HTML-format

Med LibreOffice Writer kan du sette inn fotnoter og sluttnoter i HTML-dokumenter. De blir eksporterte som metatagger. Fotnote- og sluttnotetegnene blir eksporterte som hyperlenker.

Kommentarer blir brukt for Ă„ inkludere ukjente tegn i HTML-dokument. Alle kommentarer som begynner med «HTML  » og slutter med «>» handteres som HTML-kode men blir eksporterte uten disse benevnelsene. Det er mulig Ă„ ha flere tagger rundt teksten etter «HTML  ». Tegn med aksent blir konverterte til ANSI-tegnsettet. Ved import blir det opprettet kommentarer for eksempel for meta-tagger, som ikke har egen plass i dokumentinformasjonen, eller for ukjente tagger.

HTML-importeringa i LibreOffice Writer er i stand til Ă„ lese filer i tegnkodingene UTF-8 og UCS2. Alle tegnene i ANSI-tegnsettet eller tegnsettet til systemet kan vises.

Ved eksport til HTML blir tegnsettet som er valgt i → Last inn / lagre → HTML-samspill brukt. Tegn som ikke er med der blir skrevet pĂ„ en alternativ mĂ„te som moderne nettleserer skal forstĂ„. NĂ„r slike teg eklsporteres, fĂ„r du en advarsel.

Dersom du har valgt Mozilla Firefox, MS Internet Explorer eller LibreOffice Writer som eksportvalg i → Last inn / lagre → HTML-kompabilitet, blir all viktig skriftformatering eksportert som direkte formatering (for eksempel tekstfarge, skriftstĂžrrelse, halvfet skrift, kursiv, osv.) i CSS 1-stiler. (CSS stĂ„r for «Cascading Style Sheets», stilark). Import tar ogsĂ„ hensyn til denne standarden.

Egenskapen «font» brukes pÄ samme mÄte som i Mozilla Firefox, det vil si at du kan sette inn verdier for «font-style», (italic, none), «font-variant» (normal, small-caps) og «font-weight» (normal, bold) foran skriftstÞrrelsen.

Hvis MS Internet Explorer eller LibreOffice Writer er valgt for eksport, blir stÞrrelsene pÄ kontrollfeltene og de interne margene deres eksportert som stiler (utskriftsformater). StÞrrelsesegenskapene i CSS1 er basert pÄ verdiene «width» og «height». Egenskapen «margin» brukes til Ä lage lik marg pÄ alle sidene. Hvis margene skal vÊre ulike, kan egenskapene «margin-left», «margin-right», «margin-top» og «margin-bottom» brukes.

Avstandene fra bilder og programtillegg til innholdet kan velges hver for seg ved eksport til LibreOffice Writer og MS Internet Explorer. Hvis topp- eller bunnmarg eller venstre- eller hÞyremarg er ulike, blir avstandene eksportert som «STYLE»-egenskaper for den tilsvarende taggen som stÞrrelsesegenskapene «margin-top», «margin-bottom», «margin-left» og «margin-right» i CSS1.

StĂžtte for tekstrammer supporteres ved Ă„ bruke CSS1-utvidelsene for absolutt plassering av objekt. Dette gjelder kun for eksportalternativene for Mozilla Firefox, MS Internet Explorer og LibreOffice Writer. Tekstrammer kan justeres som grafiske objekt, og flytende rammer, men ikke tegnlenkede rammer.

Tekstrammer eksporteres som «<SPAN>»- eller «<DIV>»-tagger hvis de ikke inneholder spalter. Hvis de inneholder spalter, blir de eksportert som «<MULTICOL>».

Den mĂ„leenhetensom er valgt i LibreOffice blir brukt til CSS 1-egenskaper ved HTML-eksport. Forskjellige enheter kan velges for tekst- og HTML-dokument under → LibreOffice Writer → Generelt eller → LibreOffice Writer/Web → Vis. Antall desimalplasser er avhengig av hvilken mĂ„leenhet som er valgt.

MĂ„leenhet

Navn pÄ mÄleenhet i CSS 1

HĂžyeste antall desimaler

Millimeter

mm

2

Centimeter

cm

2

Tommer

in

2

Pica

pc

2

Punkt

pt

1


Nettsidefilteret i LibreOffice stþtter visse funksjoner i CSS2 dersom du aktiverer eksport av utskriftoppsettet i → Last inn/lagre → HTML-kompabilite. Du kan da sette ulike sidestþrrelser og marger for den fþrste siden og for hþyresider og venstresider.

Importere og eksportere nummerering

Dersom eksportinnstillingen i → Last inn /lagre → HTML-kompatibilitet er satt til "LibreOffice Writer" eller "Internet Explorer", blir innrykket av nummereringer eksportert som en «margin-lef» CSS1-egenskap i STYLE-attributtet for <OL> og <UL> taggene. Egenskapen indikerer forskjellen i forhold til innrykket pĂ„ neste hĂžyere nivĂ„.

Venstreinnrykk av nummerering blir gjort med CSS1-egenskapen «margin-left». Det tas ikke hensyn til innrykk av den fÞrste linja ved nummerering, og slike innrykk blir heller ikke eksportert.

Importere og eksportere regneark

LibreOffice kan importere og eksportere referanser til slettede deler av regnearket, som for eksempel kolonner. Hele formelen kan vises under eksporten, og du vil da se at slike referanser er markerte med #REF!. Tilsvarende blir det satt inn #REF! for referanser ved import.

Importere og eksportere bildefiler

NĂ„r du skal Ă„pne bildefiler, kan du velge mellom ulike filtere, med eller uten((LibreOffice Impress) i filternavnet. Dersom du velger et filter uten LibreOffice Impress i navnet, blir fila Ă„pnet i LibreOffice Draw. Hvis ikke, blir filer fra gamle programversjoner Ă„pnet i LibreOffice Impress.

NÄr du importerer en EPS-fil, blir en forhÄndsvisning av bildet vist i dokumentet. Dersom det ikke finnes noen forhÄndsvisning, fÄr du bare se en plassholder der bildet skal stÄ i dokumentet. Under Unix og Microsoft Windows kan du skrive ut den importerte fila pÄ en PostScript-skriver. NÄr EPS-bilder blir eksporterte, blir det laget en forhÄndsvisning i TIFF- eller EPSI-format. Dersom et EPS-bilde blir eksportert som EPS sammen med andre bilder, blir fila lagt inn uendret i den nye fila.

TIFF-bilder kan ha flere sider nÄr bildene blir importerte eller eksporterte i TIFF-format. Slik kan flere bilde, for eksempel alle sidene til en faks, samles i en fil.

Du har tilgang til noen av innstillingene i LibreOffice Draw og LibreOffice Impress gjennom Fil → Eksporter. Se Innstillinger for grafisk eksport for mer om dette.

PostScript

Eksportere et dokument eller bilde som PostScript:

  1. Dersom du ikke har gjort det fÞr, mÄ du installere en PostScript-driver til skriveren, som for eksempel en Apple LaserWriter-driver.

  2. Skriv ut dokumentet med menyvalget Fil – Skriv ut.

  3. Velg PostScript-skriveren i dialogvinduet, og kryss av for Skriv ut til fil. Da blir det lagd en PostScript-fil.