Generell ordliste

Denne ordlista forklarer en del av de vanligste uttrykkene du finner i LibreOffice.

Du kan bruke ordlista til Ä slÄ opp ukjente ord som du finner i LibreOffice-programmene.

ASCII

Forkorting for «American Standard Code for Information Interchange». ASCII er et tegnsett for framvisning av skrift pÄ datamaskiner. Det inneholder 128 bokstaver, tall og andre tegn. Det utvidede ASCII-tegnsettet inneholder 256 tegn. Hvert tegn har sitt eget nummer, ofte kalt ASCII-kode.

I nettsider kan du ofte bare bruke 7-bits ASCII-tegn. Andre tegn, for eksempel Ê, Þ og Ä, mÄ skrives inn med spesielle koder. NÄr du skriver inn tegn fra det utvidede ASCII-tegnsettet, gjÞr eksportfilteret i LibreOffice om slike tegn automatisk.

BĂ©zier-objekt

Den franske matematikeren Pierre Bézier utviklet en mÄte Ä beskrive kurver pÄ matematisk. Tegneprogram bruker ofte Bézier-kurver i todimensjonale tegninger. Kurven er styrt av fire punkter: Start- og sluttposisjonen, pluss to mellompunkt. NÄr du endrer pÄ Bézier-objekter, flytter du disse punktene med musa.

DDE

DDE stÄr for «Dynamic Data Exchange», og er en forgjenger til OLE, «Object Linking and Embedding». Med DDE kan objekter legges inn som fillenker, men ikke bygges inn i dokumentene.

Du kan lage DDE-lenker pĂ„ fĂžlgende mĂ„te: Velg celler fra et Calc-regneark, kopier de til utklippstavla og bytt til et annet regneark der du velger Rediger → Lim inn utvalg. Velg Lenke for Ă„ sette inn cellene som en DDE-lenke. CelleomrĂ„det blir da lest inn fra originalfila.

Enker og faderlĂžse

«Enker» og «faderlÞse» er uttrykk med lang typografisk tradisjon. Enker er korte linjer pÄ slutten av avsnitt, som havner alene pÄ toppen av neste side som skrives ut. Linjer er faderlÞse nÄr den fÞrste linja i et avsnitt skrives ut alene nederst pÄ forrige side. I LibreOffice kan du automatisk hindre at slike linjer finnes i tekstdokumenter ved hjelp av en innstilling i avsnittsstilen. Der kan du selv velge hvor mange linjer du vil holde samla pÄ en side.

Festing (automatisk skjuling)

Ved de vinduskantene der et vindu er festet, kan du se en knapp som du kan bruke til Ă„ vise eller skjule vinduet.

Festing av vindu

Noen vinduer i LibreOffice, for eksempel "Stiler og formatering" og dokumentstruktur, kan limes inn. Du kan flytte disse vinduene, endre stÞrrelsen pÄ de eller klistre de til en kant. Til hver kant kan du lime inn flere vinduer over og under hverandre eller ved siden av hverandre. Du kan endre stÞrrelsen pÄ vinduene ved Ä dra i rammene.

Dobbeltklikk i et tomt omrÄde i vinduet mens du holder nede -tasten for Ä frigjÞre eller feste vinduet igjen. I vinduet for stiler og formatering kan du ogsÄ dobbeltklikke i den grÄ delen av vinduet ved siden av ikonet mens du holder nede -tasten.

Formatering

Formatering er den visuelle utforminga av teksten i en tekstbehandler eller et datatrykkeprogram. Dette omfatter papirformat, sidemarger, skrifter, skrifteffekter, innrykk, mellomrom og mye annet. Du kan formatere tekst direkte eller med stiler fra LibreOffice.

Formatering direkte og med stiler

Hvis du formaterer et dokument uten Ä bruke stiler, bruker du det vi kaller «direkte» formatering. Det vil si at du endrer tekst eller andre objekter, for eksempel rammer eller tabeller, ved Ä velge forskjellige egenskaper direkte. Formatet gjelder bare for det valgte omrÄdet, sÄ alle endringer mÄ gjÞres hver for seg. Stiler, derimot, brukes ikke direkte i teksten, men mÄ i stedet velges ved hjelp av stilbehandleren fÞr de tas i bruk. En av fordelene stiler gir, er at nÄr du gjÞr endringer i en stil, tas endringene i bruk samtidig i alle deler av dokumentet der denne stilen er i bruk.

Du kan fjerne direkte formatering fra dokumentet ved Ă„ markere all tekst med snarveien + A og deretter velge Formater → Fjern direkte formatering.

JDBC

Med JDBC («Java Database Connectivity») kan du koble til databaser fra LibreOffice. JDBC-driverne er skrevet i programmeringssprÄket Java og er plattformuavhengige.

Kerning

Kerning vil si Ă„ gjĂžre avstanden mellom tegnpar stĂžrre eller mindre slik at teksten totalt sett ser bedre ut.

Kerningstabellene inneholder informasjon om hvilke tegnpar som krever tilpasset avstand. Slike tabeller er vanligvis innebygde i skriftene.

Kompleks tekstutforming (KTO)

SprÄk med kompleks tekstutforming kan ha noen eller alle de fÞlgende egenskapene:

LibreOffice stÞtter i dag hindi, thai, hebraisk og arabisk som KTO-sprÄk.

Du kan slĂ„ pĂ„ CTL-stĂžtte i → SprĂ„kinnstillinger → SprĂ„k.

Lagre relativt og absolutt

I flere dialogvinduer (for eksempel Rediger → Autotekst) kan du velge om filer skal lagres relativt eller absolutt.

Hvis du velger Ä lagre relativt, blir referansene til innebygde bilder eller andre objekter i dokumentet, lagret relativt til plasseringa i filsystemet. Da vil det ikke ha noe Ä si hvor mappestrukturen det refereres til, faktisk ligger. Filene vil bli funnet uansett hvor de ligger, sÄ lenge det refereres til samme stasjon eller volum. Dette er viktig Ä huske hvis du vil gjÞre dokumentet tilgjengelig for andre datamaskiner der mappestrukturen og navn pÄ stasjoner og volumer kan vÊre helt annerledes. Det er ogsÄ lurt Ä lagre relativt hvis du skal lage en mappestruktur pÄ en Internett-tjener.

Hvis du heller vil lagre absolutt, vil alle referanser til andre filer ogsÄ vÊre absolutte i forhold til stasjonen, volumet eller rotmappa der filene ligger. Fordelen med dette er at selve dokumentet som inneholder referansene, kan flyttes til andre mapper uten at referansene blir ugyldige.

Lenke

Kommandoen Lenker ligger i Rediger-menyen. Denne kommandoen kan bare brukes nÄr det finnes minst en lenke i dokumentet. NÄr du setter inn et objekt, for eksempel et bilde, kan du enten kopiere det inn i dokumentet eller sette det inn som en lenke.

Hvis et objekt settes direkte inn i et dokument, Þker stÞrrelsen pÄ dokumentfila med minst stÞrrelsen pÄ objektet. NÄr du lagrer dokumentet og Äpner det pÄ en annen maskin, vil objektet du satte inn, fremdeles ligge pÄ samme sted i dokumentet.

Dersom du setter inn objektet som en lenke, er det bare en referanse til filnavnet som blir satt inn. StÞrrelsen pÄ dokumentfila Þker nesten ikke i det hele. NÄ kan du derimot ikke Äpne dokumentet pÄ en annen maskin uten at den lenkede fila ligger pÄ nÞyaktig samme sted der ogsÄ.

Bruk Rediger → Lenker for Ă„ se hvilke filer som er satt inn som lenker. Du kan fjerne lenkene hvis du vil det. I sĂ„ fall brytes lenka, og objektet settes inn direkte.

ODBC

«Open Database Connectivity» er en vanlig protokoll som programmer kan bruke til Ä snakke med databaser. SpÞrresprÄket er SQL («Structured Query Language»). I LibreOffice kan du velge for hver enkelt database om SQL-kommandoer skal brukes til spÞrringer. Alternativet er Ä lage spÞrringer i det interaktive grensesnittet, slik at LibreOffice etterpÄ kan oversette dem til SQL for deg.

OLE

OLE-objekt («Object Linking and Embedding») kan lenkes eller bygges inn i dokument. Innebygde objekter er kopiert inn sammen med detaljer om opphavsprogrammet. Dersom du vil redigere objektet, kan du enkelt starte opphavsprogrammet ved Ä dobbeltklikke pÄ objektet.

Objekt

Et objekt er et skjermelement som inneholder data. Det kan vise til data fra andre programmer, for eksempel tekst eller bilder.

Objekter er uavhengige og pÄvirker ikke hverandre. Alle objekter som inneholder data kan tilordnes visse kommandoer. For eksempel har et bildeobjekt kommandoer for bilderedigering, mens et regneark har regnekommandoer.

OpenGL

OpenGL er et sprÄk for 3D-grafikk, opprinnelig utviklet av SGI (Silicon Graphics Inc.). Det finnes to varianter i vanlig bruk: Microsoft OpenGL som er utviklet for bruk i Windows NT, og Cosmo OpenGL som er laget av SGI. Den siste er et uavhengig grafikksprÄk for alle plattformer og alle slags datamaskiner, til og med maskiner som ikke har spesiell maskinvare for 3D-grafikk.

PNG

PNG («Portable Network Graphics») er et bildefilformat. Filene komprimeres med en selvvalgt komprimeringsfaktor, og i motsetning til JPG-formatet, komprimeres alltid PNG-filer uten tap av informasjon.

PrimĂŠrnĂžkkel

En primĂŠrnĂžkkel tjener som entydig identifikasjon av databasefelter. Den unike identifikasjonen blir brukt i relasjonsdatabaser for Ă„ hente data fra andre tabeller. Referanser til primĂŠrnĂžklar fra andre tabeller blir kalt framandnĂžklar.

I LibreOffice velger du primÊrnÞkkelen i utformingsvisninga av en tabell ved Ä velge den aktuelle kommandoen fra sprettoppmenyen i radoverskrifta til det valgte feltet.

RTF

RTF («Rich Text Format») er et filformat som er tilpasset utveksling av tekstfiler. En spesiell funksjon er at formateringa blir gjort om til direkte lesbar tekstinformasjon. Dessverre gir RTF gjerne stÞrre filer enn andre filformater.

Relasjonsdatabase

En relasjonsdatabase er en samling dataelementer som er organiserte som et sett formelt beskrevet tabeller, der data kan hentes ut eller settes sammen pÄ mange ulike mÄter uten at selve tabellene mÄ omorganiseres.

Et relasjonsdatabasesystem (RDBMS) er et program som lar deg lage, oppdatere og styre relasjonsdatabaser gjennom SQL-uttrykk fra brukeren eller et program.

Et godt eksempel pÄ en relasjonsdatabase kan vÊre en database med tabellene «Kunde», «InnkjÞp» og «Faktura». I fakturatabellen ligger det ingen data om kunder eller innkjÞp, bare referanser (relasjoner) til de aktuelle feltene i kunde- og innkjÞpstabellene (for eksempel feltet Kunde-ID fra kundetabellen).

Rulleknapp

  1. I skjemakontroller er en rulleknapp en egenskap for et tallfelt, valutafelt, datofelt eller klokkeslettfelt. Hvis egenskapen «Rulleknapp» er slÄtt pÄ, viser feltet et par symboler med piler som peker i motsatt retning, enten vannrett eller loddrett.

  2. I Basic-IDE er rulleknapp navnet som brukes pÄ det numeriske feltet og de to pilsymbolene.

Du kan skrive inn et tall i det numeriske feltet ved siden av rulleknappen, eller du kan velge en verdi ved Ä trykke pil opp eller pil ned pÄ rulleknappen. Det gÄr ogsÄ an Ä trykke piltastene pÄ tastaturet for Ä Þke og minske verdien. Med «Page Up» og «Page Down» kan du hoppe rett til den stÞrste eller den minste verdien som kan brukes.

Hvis feltet ved siden av rulleknappen brukes til Ä velge numerske verdier, kan du ogsÄ velge mÄleenhet, for eksempel 1 cm eller 5 mm, 12 pt eller 2"

SQL

SQL («Structured Query Language») er et sprÄk som blir brukt til databasespÞrringer. I LibreOffice kan du lage spÞrringer bÄde i SQL og interaktivt med musa.

SQL-database / SQL-tjener

En SQL-database er et databasesystem som gir et SQL-grensesnitt. SQL-databaser blir brukt i klient/tjener-nettverk der flere klienter har tilgang til en sentral tjener. Derfor blir slike databaser ofte kalt SQL-tjenerdatabaser eller bare SQL-tjenere.

Du kan integrere eksterne SQL-databaser i LibreOffice. Databasene kan enten ligge lokalt pÄ din egen harddisk eller et annet sted i nettverket. Tilgangen skjer enten gjennom ODBC eller gjennom drivere som er innebygd i LibreOffice.

Sett i kegel

Sett i kegel er et typografisk uttrykk som blir brukt ved utskrift. Uttrykket viser til lik plassering av linjene pÄ framsiden og baksiden av arket. Da blir sidene lettere Ä lese, siden en unngÄr at grÄ skygger vises gjennom arket mellom linjene. Funksjonen sÞrger ogsÄ for at linjer i spalter som ligger ved siden av hverandre fÄr samme hÞyde.

NĂ„r et avsnitt, en avsnittsstil eller en sidestil settes i kegel, blir grunnlinjene til tegnene justert etter et fast, loddrett rutenett, uansett hvor stor skrifta er eller om det er bilder i teksten. Hvis du vil, kan du tilpasse innstillingene til rutenettet som en egenskap ved sidestilen.

Skrivemetode

En «skrivemetode» er et hjelpeprogram som kan brukes om du vil skrive inn komplekse tegn fra ikke-vestlige tegnsett med et vanlig tastatur.

Sprettoppmeny

Du kan Äpne sprettoppmenyen til et objekt ved Ä trykke pÄ det med museknapp for Ä velge det, og sÄ . Noen sprettoppmenyer kan Äpnes selv om objektet ikke er valgt. Du finner sprettoppmenyer overalt i LibreOffice.

Tallsystem

Tallsystemer er inndelt etter hvor mange tegn de bruker til Ä representere tall. Desimalsystemet er for eksempel basert pÄ tallene fra 0 til 9, binÊrsystemet pÄ tallene 0 og 1, og det heksadesimale systemet er basert pÄ 16 tegn (0-9 og A-F).