Gruppere objekter

Du kan slå sammen flere objekter til en gruppe, slik at de opptrer som et enkeltobjekt. Du kan endre egenskapene (for eksempel linjestørrelse og fyllfarge) for alle objektene i en gruppe på en gang, men også for enkeltobjekter. Grupper kan være midlertidige eller tildelte:

Du kan også lage grupper av grupper. Handlinger utført på en gruppe påvirker ikke den relative plasseringa til enkeltobjektene i gruppa.

Gruppere objekter

Ikon

Merk objektene du vil gruppere, og velg Endre – Grupper.

For eksempel kan du gruppere alle objektene i en firmalogo for å kunne flytte og forstørre logoen som et enkeltobjekt.

Etter at du har gruppert objekter, vil merking av en hvilken som helst del av gruppa merke hele gruppa.

Velge objekter i en gruppe

Ikon

Du kan velge enkeltobjekter i en gruppe ved å «gå inn i» gruppa. Dobbeltklikk på en gruppe for å redigere gruppa, og trykk på et av objektene for å velge det. Du kan også legge til eller slette objekter i en gruppe i denne modusen. Objektene som ikke er en del av gruppa blir skyggelagt.

Ikon

Dobbeltklikk hvor som helst utenfor en gruppe for å gå ut av den.