Stille opp, justere og fordele objekter

Stille opp objekter

Hvert objekt du plasserer i dokumentet blir lagt ovenpå tidligere objekter. For å endre stabelplasseringa til et objekt, kan du gjøre følgende.

 1. Trykk på objektet du vil flytte i stabelen.

 2. Velg Endre – Still opp og velg et av alternativene i undermenyen:

  Flytt fremst flytter objektet foran alle andre objekter

  Flytt framover flytter objektet én plass framover i stabelen.

  Flytt bakover flytter objektet én plass bakover i stabelen.

  Flytt bakerst flytter objektet bak alle andre objekter.

  Bak objektet plasserer objektet bak et annet objekt som du velger.

Flytt et objekt bak et annet objekt

 1. Trykk på objektet du vil flytte i stabelen.

 2. Velg Endre → Still opp og velg Bak objektet. Musepekeren blir da til en hånd.

 3. Trykk på objektet du vil plassere det valgte objektet bak.

Bytt om rekkefølgen på to objekter

 1. Hold nede «Shift» og trykk på begge objektene for å velge dem.

 2. Velg Endre → Still opp og velg Snu i undermenyen.

Justere objekter

Funksjonen Justering lar deg justere objekter i forhold til hverandre, eller i forhold til siden.

 1. Velg ett objekt for å justere det til siden, eller velg flere objekter for å justere dem i forhold til hverandre.

 2. Velg Endre – Justering og velg en av justeringsvalgene.

Fordele objekter

Hvis du velger tre eller flere objekter i Draw, kan du bruke funksjonen Fordeling til å fordele den loddrette og vannrette avstanden likt mellom objektene.

 1. Velg tre eller flere objekter som skal fordeles.

 2. Velg Endre → Fordeling.

 3. Velg de vannrette og loddrette fordelingsinnstillingene, og trykk OK.

Valgte objekter blir fordelt likt langs den vannrette eller loddrette aksen. De to ytterste objektene brukes som referansepunkter, og flyttes ikke når du bruker funksjonen Fordeling kjøres.