3D-visning

Du kan velge diagramtype pÄ den fÞrste siden i diagramveiviseren eller i oppsprettmenyen for et diagram.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


VelgSett inn - Diagram

Icon

Sett in - Diagram


Du kan trykke Shift+F1 og peke pÄ en kontroll for Ä finne ut mer om denne kontrollen.

ForhÄndsvisninga av diagrammet reagerer pÄ de nye innstillingene du angir i dialogvinduet.

For 3D-diagrammer kan du velge Format → 3D-visning for Ă„ stille inn perspektivet, utseendet og lyssettinga.

Perspektiv

Sett alle vinkler til 0 for Ă„ se diagrammet rett forfra. Kake- og smultringdiagrammer blir vist som sirkler.

Hvis Rettvinklede akser er slÄtt pÄ, kan du kun rotere diagrammet rundt X- og Y-aksene, altsÄ parallelt med diagrammets kanter.

En X-verdi pÄ 90, med Y og Z satt til 0, gir en visning av diagrammet rett ovenfra. Med X satt til -90 fÄr du se diagrammet nedenfra.

Diagrammet roteres fÞrst rundt X-, sÄ Y- og til slutt Z-aksen.

Hvis skyggelegging er slÄtt pÄ og du roterer diagrammet, fÞlger lysene med diagrammet som om de var festet til det.

Merknadsikon

Rotasjonsaksene stÄr alltid i forhold til siden, ikke diagrammets akser. Dette er forskjellig fra noen andre diagram-programmer.


SlÄ pÄ Perspektiv for Ä vise diagrammet i perspektiv som sett gjennom en kameralinse, istedenfor med parallell projeksjon.

Still inn brennvidden med tallboksen. 100 % gir et perspektiv der kanten lengst vekk i diagrammet er omtrent halvparten sÄ stor som den nÊrmeste kanten.

Merknadsikon

Eldre utgaver av LibreOffice kan ikke vise perspektivet slik som den nÄvÊrende versjonen.


Utseende

NĂ„r du velger fra lista, endres avkryssingsboksene og lyskildene i henhold til valget.

Lyssetting

Angi lyskildene for 3D visningen.