Diagramvegg

Åpner dialogvinduet Diagramvegg, der du kan endre egenskapene til diagramveggen. Diagramveggen er den loddrette bakgrunnen bak dataområdet i diagrammet.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne dialogvinduet Format → Diagramvegg → Diagram (diagrammer)


Linje

Angi egenskaper for linja du har valgt eller vil tegne. Du kan også legge til pilspisser på en linje eller endre diagramsymbolene.

Område

Velg hvordan flater i det tegnede objektet skal fylles.

Gjennomsiktighet

Velg innstillinger for gjennomsiktighet for fyllet som skal brukes på det valgte objektet.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.