Plassering

Styrer plasseringa av aksene.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Akse → X-akse → Plassering (diagrammer)


Akselinje

Velg hvor akselinja skal krysse andre akser: ved begynnelsen, slutten, en bestemt verdi eller en kategori.

Overskrifter

Plasser overskrifter

Velg plasseringa til overskrifter: nær aksen, nær aksen (andre siden), start utenfor eller slutt utenfor.

Intervallmerker

Største

Angir om aksemerkene skal være på innsiden eller utsiden av aksen. Det er mulig å velge både og, og du vil da se merkene på begge sider.

Indre

Angi at aksemerkene skal vises på innsiden av aksen.

Ytre

Angi at aksemerkene skal vises på utsiden av aksen.

Minste:

Her kan du angi hvordan strekene til aksemerkene skal se ut. Det er mulig å ta i bruk begge valgene. Da vil strekene til aksemerkene gå gjennom aksen og vises både på utsiden og innsiden.

Indre

Angi at hjelpemerkene skal vises på innsiden av aksen.

Ytre

Angi at hjelpemerkene skal vises på utsiden av aksen.

Plasser merker

Velg hvor merkene skal plasseres: ved overskriftene ved aksen eller ved overskriftene og aksen.