Y-akse

Åpne dialogvinduet Y-akse, der du kan endre egenskapene for Y-aksen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Akse → Y-akse/Sekundær Y-akse (diagrammer)


Linje

Angi egenskaper for linja du har valgt eller vil tegne. Du kan også legge til pilspisser på en linje eller endre diagramsymbolene.

Tegn

Angi hvilket format og hvilken skrift du vil bruke.

Målestokk

Kontrollerer skaleringen av X eller Y-aksen

Plassering

Styrer plasseringa av aksene.

Tall

Velg hvilket format du vil bruke på de valgte cellene.

Justering

Endrer justeringa av akser eller titler.