Tittel

Endre egenskapene for den valgte tittelen.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne dialogvinduet Format → Formatvalg → Tittel (diagrammer)


Linje

Angi egenskaper for linja du har valgt eller vil tegne. Du kan også legge til pilspisser på en linje eller endre diagramsymbolene.

Område

Velg hvordan flater i det tegnede objektet skal fylles.

Gjennomsiktighet

Velg innstillinger for gjennomsiktighet for fyllet som skal brukes på det valgte objektet.

Tegn

Angi hvilket format og hvilken skrift du vil bruke.

Justering

Endrer justeringa til diagramtittelen.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.