Datapunkt

Dette dialogvinduet brukes til å endre egenskapene for et markert datapunkt. Dialogvinduet vises når det er kun ett datapunkt markert når du velger Format → Formater utvalget. Noen av menyinnslagene er kun tilgjengelige for 2D- eller 3D-diagram.

Merknadsikon

Endringer som gjøres vil kun påvirke dette ene datapunktet. For eksempel, hvis du endrer fargen på en linje, vil kun den linja få ny farge.


For å bruke denne funksjonen …

Velg dialogvinduet Format → Formatvalg → Datapunkt (diagrammer)


Linje

Angi egenskaper for linja du har valgt eller vil tegne. Du kan også legge til pilspisser på en linje eller endre diagramsymbolene.

Område

Velg hvordan flater i det tegnede objektet skal fylles.

Gjennomsiktighet

Velg innstillinger for gjennomsiktighet for fyllet som skal brukes på det valgte objektet.

Angi hvilket format og hvilken skrift du vil bruke.

Dataoverskrifter

Åpner dialogvindiet Dataoverskrifter som lar deg stille inn dataoverskrifter.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.