Forklaring

Åpner dialogvinduet Forklaring , som lar deg endre plasseringa til forklaringer i diagrammet, og angi om forklaringa vises.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Forklaring (diagrammer)

Velg fanen Plassering under Format → Forklaring (diagrammer)


For å vise eller skjule en forklaring, kan du trykke på Forklaring på/avFormat-linja.

Ikon

Forklaring på/av

Vis

Velg om du vil vise en forklaringsrute i diagrammet. Dette valget er kun tilgjengelig dersom du har åpnet dialogvinduet via Sett inn – Forklaring.

Posisjon

Velg posisjonen til forklaringen:

Venstre

Plasser forklaringene til venstre for diagrammet.

Oppe

Plasser forklaringene over diagrammet.

Høyre

Plasser forklaringene til høyre for diagrammet.

Nede

Plasser forklaringene under diagrammet.

Tekstretning

Denne egenskapen er kun tilgjengelig hvis kompleks tekst utforming er slått på i - Sprøkvalg - Språk.

Tekstretning

Velg tekstretninga for et avsnitt som bruker kompleks tekstutforming (CTL). Dette valget er bare tilgjengelig om Bruk for kompleks tekst (CTL) er slått på.