Linje for forhåndsvisning

Linja Forhåndsvis siden vises når du velger Fil – Forhåndsviisning av utskrift.

Forrige side

Moves back to the previous page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Ikon

Forrige side

Neste side

Moves forward to the next page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Ikon

Neste side

Moves to the first page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Ikon

Moves to the last page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Ikon

Vis større

Forstørrer skjermvisninga av dokumentet. Forstørrelsesfaktoren blir vist i statuslinja.

Ikon

Vis større

Vis mindre

Forminsk skjermvisninga av dokumentet. Forminskelsesfaktoren blir vist i statuslinja.

Ikon

Vise mindre

Fullskjerm

Skjuler menyene og verktøylinjene. For å avslutte fullskjermmodus, trykk på knappen Fullskjerm.

Formatering av sider

Åpne et dialogvindu der du kan bestemme utseendet til alle sidene i dokumentet.

Sidemarger

Viser eller skjuler sidemargene. Margene kan dras med musa, og også stilles inn i fanen Side i dialogvinduet Sidestil.

Skaleringsfaktor

Denne glidebryteren justerer skaleringsgraden til det utskrevne regnearket. Skaleringsgraden kan også stilles inn i fanen Ark i dialogvinduet Sidestil.

Lukking av forhåndsvisninga

For å avslutte forhåndsvisning av utskrift, trykk på knappen Lukk forhåndsvisning.