Statuslinja

Statuslinja viser informasjon om det gjeldende regnearket.

Posisjon i dokumentet

Viser hvor mange ark som er i bruk og det totale antallet ark i hele regnearket.

Gjeldende sidestil

Viser den gjeldende sidestilen. Dobbeltklikk for å redigere stilen, eller høyreklikk for å velge en annen stil.

Skalering

Viser den gjeldende skaleringsfaktoren for sidevisning.

Innsettingsmodus

Viser den gjeldende innsettingsmodusen. Du kan veksle mellom «INN» (sett inn) og «OVER» (skriv over).

Merkingsmodus

Her kan du skifte mellom ulike markeringsmodi.

Endret dokument

Hvis det er gjort endringer i dokumentet siden det sist ble lagret, vises «*» i dette feltet på statuslinja. Dette gjelder også nye dokumenter som ikke er lagret ennå.

Digital signatur

See also Digitale signaturer.

Standardformel, Dato/klokkeslett, Feilmelding

Viser informasjon om dokumentet. Som standard vises summen av innholdet i de valgte cellene.