Formellinja

Bruk denne linja til å skrive inn formler.

Navnefelt

Viser referansen for den valgte cellen, celleområdet eller navnet på området. Du kan også velge et celleområde og deretter angi et navn for dette i Navne boksen.

Kombinasjonsboks

Navnefelt

Funksjonsveiviser

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas.

Ikon

Funksjonsveiviser

Summer

Legg automatisk sammen tallene i det valgte celleområdet. Velg cella som skal vise summen, trykk på denne knappen og angi så celleområdet med tallene som skal regnes ut. Du kan også velge et celleområde ved hjelp av musepekeren.

Ikon

Summer

Funksjon

Lag en formel i den valgte cellen. Skriv inn formelen i inndata-linja.

Ikon

Funksjon

Avbryt

Slett inndata-linja, eller forkast endringene du har gjort i en formel.

Ikon

Avbryt

Godta

Godta innholdet i inndata-linja, og sett innholdet inn i den gjeldende cellen.

Ikon

Godta

Inndatalinje

Skriv inn formelen du vil legge til i den gjeldende cellen. Du kan også klikke på knappen for funksjonsveiviseren for å sette inn en forhåndsvalgt funksjon i formelen.