Tekstformateringslinja

Tekstformateringslinja vises når markøren er i et tekstobjekt (for eksempel en tekstramme eller en tegning), og inneholder formaterings- og justeringsfunksjoner.

Skriftnavn

Velg en skrifttype fra lista, eller skriv inn navnet pĂĄ en skrift direkte.

Du kan skrive inn flere skrifter, adskilt med semikolon. Dersom den første skriften ikke finnes, prøver LibreOffice de neste skriftene i rekkefølge.

Ikon

Skriftnavn

Skriftstørrelse

Lar deg velge ulike skriftstørrelser fra denne lista. Du kan også oppgi størrelsen manuelt.

Halvfet

Sett den valgte teksten i halvfete typer. Hvis markøren står i et ord vil hele ordet få halvfet skrift. Hvis den markerte teksten allerede er i halvfete typer så blir denne formateringa fjernet.

Ikon

Halvfet

Kursiv

Sett den valgte teksten i kursiv. Hvis markøren står i et ord vil hele ordet bli satt i kursiv. Hvis teksten allerede er i kursiv, vil denne formateringa bli fjernet.

Ikon

Kursiv

Understreking

Understrek eller fjern understrekinga pĂĄ den valgte teksten.

Ikon

Understreking

Skriftfarge

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Ikon

Skriftfarge

Linjeavstand: 1

Bruker enkel linjeavstand i avsnittet. Dette er standardinnstillinga.

Ikon

Linjeavstand: 1

Linjeavstand: 1,5

Angir linjeavstanden til halvannen.

Ikon

Linjeavstand: 1,5

Linjeavstand: 2

Angir linjeavstanden til dobbel.

Ikon

Linjeavstand: 2

Venstrejustert

Juster avsnittet mot venstre marg.

Ikon

Venstrejustert

Midtstilt vannrett

Midtstill avsnittet pĂĄ siden.

Ikon

Høyrejustert

Juster avsnittet mot høyre marg.

Ikon

Høyrejustert

Blokkjustert

Juster avsnittet etter høyre og venstre marg.

Ikon

Blokkjustert

Hevet skrift

Reduces the font size of the selected text and raises the text above the baseline.

Ikon

Hevet skrift

Senket skrift

Reduces the font size of the selected text and lowers the text below the baseline.

Ikon

Senket skrift

Tegn

Endre skrifta og skriftformateringa til tegnene.

Ikon

Tegn

Avsnitt

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Ikon

Avsnitt

Støtte for asiatiske språk

Disse kommandoene kan du kun bruke etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillinger → Språk.

Tekst fra venstre til høyre

Specifies the horizontal direction of the text.

Tekstretning fra venstre til høyre

Tekstretning fra venstre til høyre

Tekst ovenfra og ned

Specifies the vertical direction of the text.

Tekst ovenfra og ned

Tekst ovenfra og ned