Formateringslinja

Formateringslinja inneholder grunnleggende funksjoner du kan bruke til manuell formatering.

Stiler

Velg om dialogvinduet for stiler og formatering skal vises eller skjules. I dette vinduet kan du ordne og ta i bruk stiler.

Stilbehandler

Stiler

Skriftnavn

Velg en skrifttype fra lista, eller skriv inn navnet pĂĄ en skrift direkte.

Du kan skrive inn flere skrifter, adskilt med semikolon. Dersom den første skriften ikke finnes, prøver LibreOffice de neste skriftene i rekkefølge.

Ikon

Skriftnavn

Skriftstørrelse

Lar deg velge ulike skriftstørrelser fra denne lista. Du kan også oppgi størrelsen manuelt.

Halvfet

Sett den valgte teksten i halvfete typer. Hvis markøren står i et ord vil hele ordet få halvfet skrift. Hvis den markerte teksten allerede er i halvfete typer så blir denne formateringa fjernet.

Ikon

Halvfet

Kursiv

Sett den valgte teksten i kursiv. Hvis markøren står i et ord vil hele ordet bli satt i kursiv. Hvis teksten allerede er i kursiv, vil denne formateringa bli fjernet.

Ikon

Kursiv

Understreking

Understrek eller fjern understrekinga pĂĄ den valgte teksten.

Ikon

Understreking

Skriftfarge

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Ikon

Skriftfarge

Venstrejustert

Venstrejuster innholdet i den valgte cellen.

Ikon

Venstrejustert

Midtstilt vannrett

Midtstiller innholdet i cellen vannrett.

Ikon

Høyrejustert

Høyrejuster innholdet i den valgte cellen.

Ikon

Høyrejustert

Blokkjustert

Blokkjuster innholdet i cellen.

Ikon

Blokkjustert

Tallformat: Valuta

Bruk standard valutaformat i de valgte cellene.

Ikon

Tallformat: Valuta

Tallformat: Prosent

Bruk prosentformatet i de valgte cellene.

Ikon

Tallformat: Prosent

Tallformat fra cellestilten «Standard»

Bruk standard tallformat i de valgte cellene.

Ikon

Tallformat: Standard

Tallformat: Legg til tall bak komma

Legg en desimal til tallene i de valgte cellene.

Ikon

Tallformat: Legg til tall bak komma

Tallformat: Fjern tall bak komma

Fjern en desimal fra tallene i de valgte cellene.

Ikon

Tallformat: Fjern tall bak komma

Mindre innrykk

Trykk pĂĄ knappen Minske innrykk for ĂĄ redusere venstreinnrykket pĂĄ gjeldende avsnitt eller celleinnhold og sette det til forrige tabulatorstopp.

Mindre innrykk

Mindre innrykk

Større innrykk

Trykk på knappen Større innrykk for å øke venstreinnrykket på det gjeldende avsnitt eller celleinnhold og sette det til neste tabulatorstopp.

Ikon

Større innrykk

Kantlinjer

Trykk på knappen Kantlinjer for å åpne verktøylinja for kantlinjer. Der kan du endre kantlinjene til et ark eller objekt.

Ikon

Kantlinjer

Bakgrunnsfarge

Trykk for å åpne en verktøylinje der du kan velge en bakgrunnsfarge for et avsnitt. Fargen kan settes inn i det gjeldande avsnittet eller i markerte avsnitt.

Ikon

Bakgrunnsfarge

Toppjustert

Plasser innholdet øverst i cellen.

Ikon

Toppjustert

Midtstilt loddrett

Plasser teksten midtstilt loddrett i cellen.

Ikon

Midtstilt loddrett

Bunnjustert

Plasser innholdet nederst i cellen.

Ikon

Bunnjustert

Tallformat: Dato

Bruker datoformat pĂĄ de valgte cellene.

Tallformat: Eksponential

Bruker eksponentialformatet pĂĄ de valgte cellene.

Flere knapper

Hvis støtte for CTL er på, blir to ekstra knapper synlige.

Venstre til høyre

venstre til høyre-knapp

Tekst skrives inn fra venstre mot høyre.

Høyre til venstre

høyre til venstre-knapp

Tekst skrives inn fra høyre mot venstre for språk som bruker oppsett for kompleks tekst (CTL).