Verktøylinjer

Denne undermenyen viser verktøylinjene som er tilgjengelig i regneark.Dette er en oversikt over standardoppsettet til verktøylinjene i LibreOffice.

Standardlinja

Standardlinja er tilgjengelig i alle LibreOffice-programmer.

Formateringslinja

Formateringslinja inneholder grunnleggende funksjoner du kan bruke til manuell formatering.

Verktøylinja

Bruk verktøylinja for å få tilgang til funksjoner som brukes ofte.

Formellinja

Bruk denne linja til å skrive inn formler.

Tegnelinja

Verktøylinja Tegning inneholder ofte brukte redigeringverktøy. Klikk på pila siden av en knapp for å åpne verktøylinja som inneholder flere kommandoer.

Bildelinje

Bildelinja vises når du setter inn eller velger et bilde i et regneark.

Linja Egenskaper for tegneobjekter

Verktøylinja Egenskaper for tegneobjekter inneholder formaterings- og justeringsfunksjoner for objektene du velger i dokumentet.

Tekstformateringslinja

Tekstformateringslinja vises når markøren er i et tekstobjekt (for eksempel en tekstramme eller en tegning), og inneholder formaterings- og justeringsfunksjoner.

Linje for forhåndsvisning

Linja Forhåndsvis siden vises når du velger Fil – Forhåndsviisning av utskrift.

Statuslinja

Statuslinja viser informasjon om det gjeldende regnearket.

Sett inn

Trykk på pila ved siden av denne knappen for å åpne verktøylinja Sett inn. Fra den kan du sette inn bilder og spesielle tegn i dette arket.

Klassifikasjonslinje

Klassifikasjonslinjen inneholder verktøy som sikrer håndteringen av dokumentet

Klassifikasjonsverktøylinjen inneholder listebokser som hjelper deg sette sikkerhetsnivå for dokumenteti henhold tilBAFkategoriretningslinjene ogBAILSnivåer. LibreOffice legger til spesialfelten i dokumentegenskapene(Fil->Egenskaper, Spesialfeltmenyen) for å lagre klassifikasjonsretningslinjene som metadata for dokumentet.

Gå tilmenyVis->Menylinjerog velgKlassifikasjon