Sette inn eksterne data i tabeller (nettspørringer)

Ved hjelp av importfilteret Nettsideforespørsel (LibreOffice Calc) kan du sette inn tabeller fra HTML-dokumenter i et Calc-regneark.

Du kan bruke samme metode for å sette inn navngitte områder fra et Calc- eller Microsoft Excel-regneark.

Følgende metoder er tilgjengelige for innsetting:

Sette inn ved hjelp av et vindu

  1. Plasser markøren i cellen der det nye innholdet skal settes inn.

  2. Choose Sheet - Link to External Data. This opens the External Data dialog.

  3. Skriv inn adressen til HTML-dokumentet eller navnet på regnearket. Trykk på Enter når du er ferdig. Trykk på -knappen for å åpne filvelgeren.

  4. Velg de navngitte områdene eller tabellene du vil sette inn fra den store lista i vinduet.

  5. Du kan også angi at områdene eller tabellene skal oppdateres hvert n-te sekund.

Importfilteret kan gi navn til celleområder i farta. Så mye formatering som mulig beholdes, men filteret laster ikke bilder.

Sette inn ved hjelp av dokumentstrukturen

  1. Åpne to dokumenter: LibreOffice Calc-dokumentet der de eksterne dataene skal settes inn (måldokumentet), og dokumentet dataene kommer fra (kildedokumentet).

  2. Åpne dokumentstrukturen i måldokumentet.

  3. Velg kildedokumentet i kombinasjonsboksen nederst i dokumentstrukturen. Dokumentstrukturen viser nå områdenavnene og databaseområdene eller tabellene som kildedokumentet inneholder.

  4. In the Navigator select the Insert as link drag mode Icon.

  5. Trekk de ønskede eksterne dataene fra dokumentstrukturen inn i måldokumentet.

Hvis du har lastet et HTML-dokument med filteret Nettsideforespørsel som kildedokument, finner du tabellene i dokumentstrukturen med navn stigende fra «HTML_1» og oppover, i tillegg til to navngitte områder som har blitt laget:

Endre de eksterne dataene