Selvlagde funksjoner

Du kan bruke selvlagde funksjoner i LibreOffice Calc på de følgende måtene:

Lage en funksjon med LibreOffice Basic

 1. Velg Verktøy → Makroer → Organiser makroer → LibreOffice Basic.

 2. Velg Rediger. Du får nå opp Basic-utviklingsmiljøet.

 3. Skriv inn funksjonskoden. I dette eksemplet lager vi en VOLUM(a; b; c)-funksjon som beregner volumet til et rektangulært legeme med lengdea, bredde b og høyde c:

  Function VOL(a, b, c)
  VOL = a*b*c
  End Function

 4. Lukk Basic-utviklingsmiljøet.

  Funksjonen blir automatisk lagret i standard-modulen og er nĂĄ tilgjengelig. Hvis du bruker funksjonen i et Calc-dokument som skal brukes pĂĄ en annen datamaskin, kan du kopiere funksjonen til Calc-dokumentet som beskrevet i neste del.

Kopiere en funksjon til et dokument

I andre del av «Lage en funksjon med LibreOffice Basic» trykket du på Rediger i vinduet Makro. Som standard er modulen Mine makroer → Standard → Modul1 valgt i Makro fra. Biblioteket Standard er lagret lokalt i brukermappa.

Hvis du vil kopiere den selvlagde funksjonen til et Calc-dokument, gjøre følgende:

 1. Velg Verktøy → Makroer → Organiser makroer → LibreOffice Basic .

 2. I feltet Makro fra velg Mine makroer → Standard → Modul1 og trykk på Rediger.

 3. I Basic-utviklingsmiljøet marker kildekoden til den selvlagde funksjonen og kopier den til utklippstavla.

 4. Lukk Basic-utviklingsmiljøet.

 5. Velg Verktøy → Makroer → Organiser makroer → LibreOffice Basic .

 6. I feltet Makro fra velg (Calc-dokumentets navn) → Standard → Module1. Velg Rediger.

 7. Lim inn kildekoden i Basic-utviklingsmiljøet til dokumentet.

Bruke en selvlagd funksjon i LibreOffice Calc

Når du har lagd funksjonen VOLUM(a; b; c) i Basic-utviklingsmiljøet, kan du bruke det på samme måte som innebygde funksjoner i LibreOffice Calc.

 1. Ă…pne et Calc-dokument og skriv inn tall for funksjonsparametrene a, b og c i cellene A1, B1 og C1.

 2. Plasser markøren i en annen celle og skriv inn følgende:

  =VOLUM(A1;B1;C1)

 3. Funksjonen blir kjørt og du får se resultatet i den valgte cellen.