Dele og slå sammen celler

Du kan velge to celler som ligger inntil hverandre, og så slå dem sammen til en celle. Du kan også velge en stor celle som ble laget ved å slå sammen celler, og dele den opp i enkeltceller igjen.

Merknadsikon

Når du kopierer celler inn i et målområde som inneholder sammenslåtte celler, målområdet blir først delt, deretter blir de kopierte cellene limt inn. Hvis de kopierte cellene er sammenslåtte celler, beholder de sin sammenslåingstilstand.


Slå sammen celler

  1. Marker nabocellene.

  2. Choose Format - Merge Cells - Merge Cells. If you choose Format - Merge Cells - Merge and Center Cells, the cell content will be centered in the merged cell.

Splitting Cells

  1. Plasser markøren i cellen som skal deles.

  2. Choose Format - Merge Cells - Split Cells.

Referere til andre ark