Filtre: Bruke avanserte filtre

  1. Kopier kolonneoverskriftene til områdene som skal filtreres, til et tomt område i arket, skriv så inn filterets kriterier i raden under overskriftene. Data ordnet vannrett i en rad, blir alltid logisk koblet med OG, mens data ordnet loddrett i en kolonne, blir alltid logisk koblet med ELLER.

  2. Når du har lagd en filtermatrise, velg områdene som skal filtreres. Åpne Avanserte FilterVelg Data → Filter → Avansert filter og angi filtervilkårene.

  3. Velg OK, så ser du at bare radene som samsvarer med søkekriteriet, blir vist. Alle andre rader skjules midlertidig og kan vises igjen ved å velge Format → Rad → Vis.

Eksempel

Åpne et regneark med mange oppføringer. Vi bruker et fiktivt dokument over Omsetning, men du kan bruke et hvilket som helst dokument. Dokumentet er utformet som følger:

A

B

C

D

E

1

Måned

Standard

Bedrift

Luksus

Suite

2

Januar

125600

200500

240000

170000

3

Februar

160000

180300

362000

220000

4

Mars

170000

og så videre…


Kopier overskriftene i rad 1 til for eksempel rad 20.

A

B

C

D

E

20

Måned

Standard

Bedrift

Luksus

Suite

21

Januar

22

<160000


Dette angir at bare rader som enten har verdien Januar i cellen Måned ELLER en verdi under 160000 i cellen Standard, skal vises.

Velg Data → Filter → Avansert filter, og velg så området A20:E22. Når du trykker på OK, vises bare radene som samsvarer med filteret. De andre radene er skjult.